داستان های زیبا و خواندنی


در گذشته دور، مردم عقیده داشتند که زمین مسطح است و در مرکز کهکشان قرار دارد. باور بر این بود که هفت عضو منظومه شمسی تا ابد بدور ما می گردند.

برخی مردم مدیترانه اعتقاد داشتند که هر ساعتی از روز تحت فرمانروایی هر یک از ماه، خورشید و یکی از پنج سیاره که بعد از آن شناخته شده اند، می باشد. که هرکدام را یک خدا می دانستند. برترتیب حکمفرمائی بر ساعتها عکس ترتیب فاصله که اجرام منظومه شمسی از زمین از دیدگاه آنها بود.

در همین زمان، مصریها فکر می کردند دورترین سیاره زحل است، که در پائین شکل نشان داده شده، و گمان می کردند که ترتیب نزدیکترین عضوها (مخالف عقربه های ساعت پس از زحل )، مشتری، مریخ، خورشید، زهره، عطارد و نزدیکترین آنها، ماه می باشند. بنابراین آنها فکر می کردند اولین ساعت توسط زحل اداره می شود، دومین ساعت توسط مشتری و به همین ترتیب.

مصریان همچنین باور داشتند که بعد از هر هفت ساعت ترتیب حکمرانی این اجرام تکرار شده بنابراین مجدداً با زحل آغاز می شود.

به عقیده آن مصریان باستان، سیاره ای که بر اولین ساعت هر روز حکمرانی می کند، فرمانروای تمام دوره 24 ساعته آن روز نیز می باشد و نامش را به آن روز می دهد. اولین (و همچنین هشتمین، پانزدهمین و بیست و دومین) ساعتهای روز اول، مختص زحل می باشند، ساعت بیست و سوم به مشتری، و بیست وچهارمین ساعت به مریخ و اولین ساعت روز بعد به خورشید. بنابراین، آنها اعتقاد داشتند که اولین روز توسط زحل اداره شده و نامش را از آن می گیرد (Saturday) و حاکم دومین روز خورشید بوده و نامش را از آن می گرفته و جالب است بدانید این اجرام منظومه شمسی، و با همین ترتیب، در دوران باستان توسط هندیان، تبتیها و برمه ای ها برای نام گذاری روزها استفاده می شده. این موضوع برای نام روزهای هفته ژاپنیها نیز صادق است، اما رد پای آن فقط به هزار سال پیش می رسد.

سربازان رومی مقیم در مصر به هفته هفت روزه کافران خو گرفتند و آن را به سرزمین اصلی خود معرفی برای جایگزینی با هفته هشت روزه خود معرفی کردند. اکتاویان (سزار آگوستوین) و حاکمان رومی پس از او، این رسم را مجاز دانستند ولی تا زمان امپراطور کنستانتین در سال 321 بعد از میلاد بطور رسمی مورد استفاده قرار نگرفت.

نامهای انگلیسی ایام هفته، از نامهای انگلوساکسون همان هفت اجرام آسمانی که مورد احترام مردم باستان بود گرفته شده نامها انگلیسی و انگلوساکسون ایام هفته را در جدول زیر مقایسه کنید. سایر شباهتها بین نام روزها و سیارات در کشورهای مختلف نیز در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.

خورشید

ماه

مریخ

عطارد

مشتری

ونوس

زحل

نام روز به انگلیسی

sunday

monday

tuesday

wednesday

Tursday

friday

saturday

نام روز به آنگلوساکسون

Sunnan daeg

Monan daeg

Tiwes daeg

Wodens daeg

Thurs daeg

Frige daeg

Satern

نام روز به آلمانی

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

نام روز به هلندی

Zondag

Manndaag

dinsdag

Woensdag

donderdag

Verijdag

zaterdag

نام روز به فرانسوی

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

نام روز به لاتین

Dies solis

dies Lunae

Dies martis

Dies mercurii

Dies jovis

Dies veneris

Dies saturni

نام روز به هندو

Ravi-var

som-var

Mangal-var

Budh-var

Verihaspat_var

Sukra-var

Sani-var

نام روز به هندی اسلامی

Etwar

Peer or somwar

mungul

Boodh

jumerat

juma

sunneecher

نام روز به برمه ای

Tanag-ganve

Tanang-la

Ang-gar

Budhha-hu

Kyasa-pade

Sok-kya

Cha-na

‏Tlios

Sin

Nergal?

Nebo

Bel Marduk

Belit

Ninurta

سیاره ژاپنی

Taiyou

Tsuki

Kasei

Suisei

Mokusei

Kinsei

Dousei

نام روز به ژاپنی

Nichi Youbi

Getsu youbi

Ka youbi

Sui youbi

Moku youbi

kin youbi

Dou youbi

منبع  : http://daneshnameh.roshd.ir


برچسب‌ها: مناسبت ها

[ جمعه ۵ مهر۱۳۹۲ ] [ 20:53 ] [ مدیر وبلاگ ]

[ ]